O poukázce Šek Servis

Poukázka Šek Servis byla vytvořena speciálně pro potřeby institucí realizujících v České republice pomoc v hmotné nouzi, v jejímž rámci přispívá stát sociálně slabým jedincům a rodinám k překlenutí nepříznivých životních situací.

Vzhled poukázky

Na co lze poukázky Šek Servis použít?
Poukázky Šek Servis lze použít na nákup potravin, potřeb osobní hygieny, oděvů, obuvi, dětského zboží atd.

Důležité upozornění
Poukázky Šek Servis nemohou být použity k nákupu alkoholu a tabákových výrobků.
chdj_ikony_alkohol   chdj_ikony_cigarety

Kde lze za poukázky Šek Servis nakupovat?
Poukázky Šek Servis lze použít k nákupu v široké síti obchodů označených tímto logem:

Sekservis_pngnebo cropped-logo2.jpg

Poukázky přijímají obchodní řetězce a partnerské prodejny. Průběžně aktualizovaný seznam partnerských provozoven obdrží uživatelé na příslušném úřadu práce společně s poukázkami Šek Servis.

Síť provozoven je neustále rozšiřována dle individuálních potřeb úřadů, zahrnuje maloobchodní potravinové řetězce, prodejny drogistického a smíšeného zboží, lékárny, specializované obchody s textilem, obuví a domácími potřebami.

Informace pro partnery
Jak připravit poukázky k proplacení
• Poukázky znehodnoťte orazítkováním na zadní stranu.
• Dbejte na nezasahování do čárového kódu.
• Jednotlivé poukázky srovnejte jedním směrem.
• Nesešívejte ani neslepujte jednotlivé poukázky zpět k sobě.
• Poukázky s různými letopočty lze vracet současně.
• Poukázky nesmějí být poškozeny.

Jak odevzdat poukázky
• Poštou – Formou cenného psaní nebo cenného balíčku zašlete poukázky s vyplněnou výčetkou na adresu: Le Cheque Déjeuner s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha.
• Osobně – Poukázky můžete odevzdat osobně v sídle společnosti i na všech našich pobočkách po celé ČR. Seznam naleznete na www.seky.cz.

• V síti MAKRO – Více informací níže v textu.

Jak probíhá proplácení v hotovosti
• Poukázky je možné předložit k proplacení v místě regionální pobočky nebo je zaslat poštou v bezpečnostní obálce do sídla firmy.
• Proplácení je prováděno bankovním převodem nebo v hotovosti při odevzdání poukázek na pobočce.
• Poukázky jsou vykupovány za podmínek stanovených smlouvou.
• K proplácení jsou přijímány pouze orazítkované poukázky.
• Při proplácení se vždy předkládá vyplněná výčetka a volně ložené poukázky.
• V případě požadavku na hotovostní proplacení poukázek je třeba (u částek nad 30 000 Kč v Praze a nad 10 000 Kč v regionálních pobočkách) nahlásit tuto transakci na příslušné místo 48 hodin předem.

Co je to výčetka?
Výčetka je formulář, který je nutný při vracení poukázek k proplacení. Do výčetky se uvádí počet kuponů, jejich nominální hodnota a celková suma k proplacení.

Kdy končí platnost poukázek
Poukázky jsou propláceny vždy do 20. dne po ukončení jejich platnosti (platnost končí 31. 12. daného roku a je vyznačena na každé poukázce).

Máte dotaz?
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností neváhejte a volejte nebo pište na klientské oddělení Chèque Déjeuner.
Telefon (v době od 8 do 18 hodin): +420 241 043 111
E-mail: klientske@seky.cz

 

Výběr kuponů Šek Servis ve všech střediscích MAKRO
Informace ke sběru kuponů Šek Servis Chèque Déjeuner ve velkoobchodních střediscích společnosti MAKRO.

logo_makro
Všichni smluvní partneři, kteří akceptují kupony Šek Servis, mohou využít kromě dosavadních způsobů jejich sběru i služby „Vracení kuponů ve velkoobchodních střediscích MAKRO“
Tato služba je dostupná ve všech prodejnách MAKRO v České republice.

Celý postup je velmi jednoduchý:
1. MAKRO přijme od partnera poukázky Šek Servis, které chce proplatit.**
2. Po ověření nezbytných formalit zdarma zajistí jejich doručení na naši centrálu.
3. MAKRO již za čtyři dny připíše odpovídající částku partnerovi na speciální účet u MAKRO.*
4. Partner čerpá z tohoto účtu při nákupu zboží v MAKRO.

* Novinka 1: Při splnění interních podmínek MAKRO bude partnerovi částka připsána během několika minut na jeho účet v MAKRO, z něhož může okamžitě platit své nákupy.

** Novinka 2: Při splnění interních podmínek MAKRO může partner odevzdat kupony Šek Servis v rámci rozvozu společnosti MAKRO a částka bude standardně připsána do čtyř dnů na jeho účet u MAKRO.

Všechny další potřebné informace získá partner při první návštěvě přímo na místě.
UPOZORNĚNÍ!
Při využití služby sběru poukázek Šek Servis ve střediscích MAKRO vyplňuje partner přímo na místě formulář MAKRO. První řádek tohoto formuláře je nazván „Číslo smlouvy o spolupráci“. Pozor! Zde je třeba vyplnit číslo, které každý partner nalezne na své faktuře jako specifický symbol – kód provozovny. Je třeba vyplnit pouze číslo bez písmen (některé kódy mají před číslem písmeno, nejčastěji R, to nevypisovat).
Nesprávné vyplnění údajů může vést ke zpoždění platby na účet MAKRO partnera.

Seznam středisek MAKRO:
• Brno – Kaštanová 506/50, Brno-Tuřany
• České Budějovice – Hrdějovice 396
• Hradec Králové – Hradubická 181, Hradec Králové
• Olomouc-Velká Bystřice – Olomoucká 791, Velká Bystřice u Olomouce
• Ostrava – Místecká 280, Ostrava-Hrabová
• Plzeň – Obchodní ul. 2, Plzeň-Borská pole
• Praha-Čestlice – Komerční zóna I, Čestlice-Průhonice
• Praha-Černý Most – Chlumecká 2424, Praha 9-Horní Počernice
• Praha-Stodůlky – Jeremiášova 7/1249, Praha 13
• Ústí nad Labem – Žižkova 3363/78, Ústí nad Labem
• Zlín – třída 3. května, Zlín-Malenovice
• Liberec – Sportovní 522, Liberec-Doubí
• Karlovy Vary – Obchodní 33, Jenišov u Karlových Varů